Про житлові субсидії: що треба знати

У поточному році на українців очікують певні нововведення в розрахунках субсидій за комунальні послуги.

На найчастіші чи дискусійні питання дали відповіді в профільному управлінні.

 

ЯКЩО РОДИНА КОРИСТУЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЕМ, ЯКОМУ МЕНШЕ П’ЯТИ РОКІВ, ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДОРУЧЕННЮ, ПРАВО НА СУБСИДІЮ РОДИНА ВТРАЧАЄ?

Статті 397 – 398 Цивільного кодексу України визначають, що право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.
Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе.
Генеральне доручення на автомобіль (транспортний засіб) – це документ, що видається власником автомобіля іншій особі, яка в результаті отримує такі правомочності: керувати, експлуатувати, володіти, розпоряджатися, проводити реєстрацію тощо.
Оскільки у володінні домогосподарства є автомобіль, якому менше 5 років, субсидія не може бути призначена на загальних підставах.

ЯК ВИЗНАЧАТИ ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, КВАРТИРИ (БУДИНКУ), ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (МЕХАНІЗМУ), БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ОТРИМАНИХ ОСОБОЮ В ДАР, СПАДЩИНУ АБО НАБУТИХ У ПРАВО ВЛАСНОСТІ ІНШИМ ЗАКОННИМ СПОСОБОМ?
Якщо громадяни отримали у власність земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), інше майно в дар, спадщину або в інший законний спосіб, при якому не проводилася вартісна оцінка набутого у власність майна, цей факт не впливає на право домогосподарства на призначення житлової субсидії.
Якщо ж при отриманні у власність майна проводилась згідно із законодавством вартісна оцінка майна, і відповідно до неї вартість набутого майна перевищує 50 тис. гривень, домогосподарство не має права на призначення субсидії на загальних підставах. Вартість набутого майна відображається у документах, що підтверджують право власності на майно.

ЧИ МАЮТЬ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ БЕЗ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ГРОМАДЯНИ У РАЗІ ЯКЩО ОТРИМУЮТЬ МІНІМАЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, АЛЕ ПІСЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВОНИ МАЮТЬ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД У РОЗМІРІ, МЕНШОМУ ЗА РОЗМІР ВСТАНОВЛЕНОЇ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ?
Відповідно до пункту 6 Положення субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Для перевірки права на призначення субсидії відповідно до зазначеної норми з розміром мінімальної заробітної плати порівнюється середньомісячний дохід, розрахований на підставі нарахованих доходів. Тому особи, які отримують мінімальну заробітну плату, мають право на призначення субсидії на загальних підставах.
При цьому для розрахунку розміру субсидії до їх доходу включається заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб.

МАТИ НЕ ПРАЦЮЄ, АЛЕ ОТРИМУЄ ПЕНСІЮ НА ДИТИНУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА, ЧИ МАЄ ПРАВО МАТИ НА СУБСИДІЮ І ЯК ПРАВИЛЬНО ВРАХУВАТИ ДОХОДИ?
ЧИ МАЮТЬ ПРАВО НА СУБСИДІЮ ТА ЯКИЙ ВРАХОВУВАТИ ДОХІД У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДВОЄ ОСІБ ВІКОМ 20 РОКІВ, Є КРУГЛИМИ СИРОТАМИ ТА ОТРИМУЮТЬ ПЕНСІЮ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА ДО ДОСЯГНЕННЯ 23 РОКІВ, НЕ ПРАЦЮЮТЬ, НЕ НАВЧАЮТЬСЯ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ НЕ МАЮТЬ?
Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами другим – четвертим цього підпункту, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом періоду, за який враховуються доходи, отримували пенсію.
Ураховуючи зазначене, у наведених випадках субсидія призначається на загальних підставах.
Середньомісячний дохід цих осіб розраховується на підставі фактично отриманих ними доходів (підпункт 4 пункту 12 Положення).

У КВАРТИРІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МАТИ, ЯКА НЕ ОДРУЖЕНА, ТА ДИТИНА, ЯКА НАРОДИЛАСЬ У КВІТНІ 2018 РОКУ. ДО ЦЬОГО МАТИ НІДЕ НЕ ПРАЦЮВАЛА, ДОХОДІВ НЕ МАЛА. ЧИ МАЄ ПРАВО ДОМОГОСПОДАРСТВО НА СУБСИДІЮ, ЯКЩО ТАК, ТО З ЯКОГО ЧАСУ?
Така особа матиме право на призначення субсидії на загальних підставах на опалювальний період 2018 – 2019 років, якщо буде отримувати допомогу при народженні дитини у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи (І – ІІ квартали 2018 року).

Управління праці та соціального захисту населення ДМР

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *