Хто-хто в мери іде? /част.2.14, декларації. Петро Суда/

  •  
  •  
  •  
  •  

Лічені дні залишаються до виборів – 2015. Як не помилитись? Як обрати достойного?

Вчора Вашій увазі «ДрогМедіа» надав автобіографії кандидатів на посаду міського голови Дрогобича. Сьогодні, як і обіцяли, – знайомимо з їх деклараціями.

Уся інформація – офіційна, отримана у виборчій комісії.

Знайомтеся, аналізуйте, думайте. Бо таки є над чим.

Одні кандидати розповідають по свою фаховість і амбіційність – і декларують зарплату трохи вище мінімальної, інші – взагалі доходів не мають, треті – за рік в бізнес вкладають та по кредитах платять мільйони гривень, четверті… Словом, знайомтесь.

Окрему увагу пропонуємо звернути на першого заступника міського голови п.Суду, який, маючи десятки-сотні тисяч на банківському рахунку, не погордив взяти від держави понад 18 тис.грн. допомоги по безробіттю.

ПС. З технічних причин станом на сьогодні не маємо декларації кандидата О.Ягоцького. Її буде додано впродовж найближчих 24 годин.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік 

Розділ І. Загальні відомості

1.

Суда Петро Станіславович

Ідентифікаційний номер

Паспорт КС

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України декларанта)

2.

Місце проживання:

м.Дрогобич

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

Посада:

1-й заступник міського голови м.Дрогобича

 

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія                                                та номер паспорта громадянина України

дружина

Харитонова С.Т

 

дочка

Суда С.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта

членів сім’ї

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

115 579,00

150 996.00

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

17 696. 00

59 508.00

7.

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8.

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

9.

дивіденди, проценти

55677

70 427

10.

матеріальна допомога

11.

дарунки, призи, виграші

12.

допомога по безробіттю

18 806

13.

аліменти

14.

спадщина

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

23 400

21 061

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

21.

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

22.

                        

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (рн.) на

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

23.

Земельні ділянки

24.

Житлові будинки

25.

Квартири

Дрогобич, вул..Грушевського —–

87.03

26.

Садовий (дачний) будинок

27.

Гаражі

28.

Інше нерухоме майно

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

29.

Земельні ділянки

30.

Житлові будинки

31.

Квартири

32.

Садовий (дачний) будинок

33.

Гаражі

34.

Інше нерухоме майно

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік                    транспортних засобів

Марка/модель                                                 (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

35.

Автомобілі легкові

=

 –

36.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

37.

Водні засоби

38.

Повітряні судна

39.

Інші засоби

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

Перелік транспортних засобів

Марка/модель                                                                                          (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

40.

Автомобілі легкові

Тойота – Кемрі, 2.4 бензин

2362см.куб

2008

41.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

42.

Водні засоби

43.

Повітряні судна

44.

Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

45.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

319 000,00

46.

вкладених у звітному році

47.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

95 000руб

48.

придбаних у звітному році

49.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:

50.

внесених у звітному році

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

51.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

451431.00

52.

Номінальна вартість цінних паперів

53.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

54.

Добровільне страхування

55.

Недержавне пенсійне забезпечення

56.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

5148

57.

Погашення основної суми позики (кредиту)

58.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

60.

Добровільне страхування

61.

Недержавне пенсійне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

-12318,00

63.

Погашення основної суми позики (кредиту)

64.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *