Договір публічної оферти про надання послуг

Цей договір про надання послуг з передплати та доставки передплатних видань (далі – Договір), який є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, укладено між Вами (далі – Передплатник) і ФОП Кульчицькою-Волочко Марією Василівною, номер реєстраційної картки платника податків 3141404709, дата та номер запису в ЄДР 16.03.2016 року № 2 400 000 0000 003136.
1. Основні терміни
1. Передплата на видання – надання Передплатнику примірників Видання, що побачили світ, протягом оплаченого періоду.
2. Загальні положення
2.1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки передплатних видань газети “Медіа Дрогобиччини”.
2.2. Цей договір публічної оферти (далі – Договір) складений відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
2.3. Згідно зі ст.642 Цивільного Кодексу України прийняттям цього Договору є факт здійснення фізичною або юридичною особою Реєстрації на Сайті та отримання статусу Передплатника. Реєстрація неможлива без здійснення вибору опції «Я приймаю умови цього Договору».
2.4. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.
2.5. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.

3. Предмет Договору
3.1. Виконавець забезпечує (Передплатнику) послуги щодо забезпечення отримання газети “Медіа Дрогобиччна”, а Користувач сайта (Передплатник) зобов’язується прийняти та оплатити послуги у встановленому цим Договором порядку.

4. Умови та порядок надання послуг
4.1. Після реєстрації на Сайті Передплатнику надається доступ до етапу завершення та оформлення замовлення видання “Медіа Дрогобиччини”.
4.2. До вартості газети не включено комісію, що утримується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.
4.3. Видання вважається оплаченим у момент надходження коштів на рахунок фізичної особи підприємця.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Передплатник має право:
5.1.1. придбати газету “Медіа Дрогобиччина”;
5.1.3. здійснювати читання і роботу з Виданнями у будь-який час, з будь-якого місця після їх придбання та/або отримання відповідно до умов цього Договору;

5.2. Надавач послуг має право:
5.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;
5.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;
5.2.3. видаляти з сервера Сайта будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Передплатнику цими діями;
5.2.4. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені Видання;
5.2.5. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайта чи його користувачів;
5.2.6. не брати участі у можливих розбіжностях, спорах (у тому числі судових) між Передплатником і Видавцем, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.3. Передплатник зобов’язаний:
5.3.1. дотримуватися авторських і суміжних прав Агентства, Видавців та інших правовласників на Видання, а також інші об’єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;
5.3.2. використовувати отримані за цим Договором Видання винятково в особистих цілях;
5.4. Агентство зобов’язане:
5.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику послуг відповідно до заявлених на сайті цін, при цьому послуги надаються на дійсних умовах без жодних прямих або непрямих гарантій;
5.4.2. надавати Передплатнику консультації в робочі дні з 9:00 до 18:00 за телефонами та (або) електронною поштою, зазначених на Сайті у розділі «Контакти»;
5.4.3. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору не менш ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами шляхом розміщення інформації на Сайті;

6. Права інтелектуальної власності
6.1. Майнові права інтелектуальної власності на газету належать Власнику газети  “Медіа Дрогобиччина”.

7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Послугонадавач не несе відповідальності:
7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від неї причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить надавачу послуг, невиконання зобов’язань Видавцями, незадовільній роботі Укрпошти, яка буде займатися доставкою газети тощо;
7.2.2. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини надавача послуг;
7.2.3. за зміст Видань.

8. Спори і порядок їх вирішення

8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії Договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10. Обробка персональних даних
10.1. ПЕРЕДПЛАТНИК, УКЛАДАЮЧИ ДАНИЙ ДОГОВІР НАДАЄ АГЕНТСТВУ ДОЗВІЛ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКА З МЕТОЮ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО, СТАТИСТИЧНОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ ІНШИХ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ», ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ІНШИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ».
10.2. ПЕРЕДПЛАТНИК, УКЛАДАЮЧИ ДАНИЙ ДОГОВІР ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ВІН НАЛЕЖНО ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКА ДО БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ПРО ОСІБ, ЯКИМ ДАНІ ПЕРЕДПЛАТНИКА НАДАЮТЬСЯ З МЕТОЮ, ВКАЗАНОЮ В П. 33 ТА ПЕРЕДПЛАТНИКУ БУЛИ РОЗ’ЯСНЕНІ ЙОГО ПРАВА, ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ».
10.3. НАДАЮЧИ СВОЇ ВІДОМОСТІ – ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСОБУ, ВИ ТИМ САМИМ НАДАЄТЕ ЗГОДУ НА ЇЇ ЗБИРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ У БАЗІ ДАНИХ АГЕНТСТВА, ЯКА ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ АГЕНТСТВОМ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ У ЧАСІ ТА ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ІНФОРМАЦІЮ” ТА З 10 ТРАВНЯ 2011 РОКУ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ІНФОРМАЦІЮ”.