Хто-хто в мери іде? /част.2.4, декларації. Роман Танчук/

Лічені дні залишаються до виборів – 2015. Як не помилитись? Як обрати достойного?

Вчора Вашій увазі «ДрогМедіа» надав автобіографії кандидатів на посаду міського голови Дрогобича. Сьогодні, як і обіцяли, – знайомимо з їх деклараціями.

Уся інформація – офіційна, отримана у виборчій комісії.

Знайомтеся, аналізуйте, думайте. Бо таки є над чим.

Одні кандидати розповідають по свою фаховість і амбіційність – і декларують зарплату трохи вище мінімальної, інші – взагалі доходів не мають, треті – за рік в бізнес вкладають та по кредитах платять мільйони гривень, четверті… Словом, знайомтесь.

Окрему увагу пропонуємо звернути на першого заступника міського голови п.Суду, який, маючи десятки-сотні тисяч на банківському рахунку, не погордив взяти від держави понад 18 тис.грн. допомоги по безробіттю.

ПС. З технічних причин станом на сьогодні не маємо декларації кандидата О.Ягоцького. Її буде додано впродовж найближчих 24 годин.

 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  за 2014 рік

Розділ І. Загальні відомості

1.

Танчук Роман Володимирович

Ідентифікаційний номер

Паспорт КН

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України декларанта)

2.

Місце проживання:

82100 Львівська область

місто Дрогобич, ….

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

Посада:

голова Правлінні фермерського господарства «Ромалін», кандидатом на посаду міського голови

 

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія                                                та номер паспорта громадянина України

дружина

Танчук Н.Б, 1981 рн..

 

 

 

 

донька

Танчук С.Р, 2002р.н..

 

донька

Танчук В.Р., 2006 рн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта

членів сім’ї

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

14 032.00

170 380,00

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

14.032,00

17038,00

7.

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8.

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

9.

дивіденди, проценти

10.

матеріальна допомога

11.

дарунки, призи, виграші

12.

допомога по безробіттю

13.

аліменти

14.

спадщина

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

21.

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

22.

                        

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (рн.) на

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

23.

Земельні ділянки

Україна Львівська обл.

м. Дрогобич, вул..Івасюка

0,2 га

власність

24.

Житлові будинки

Україна Львівська обл..

М.Дрогобич, вул. Івасюка

520 м.

будівництво

25.

Квартири

26.

Садовий (дачний) будинок

27.

Гаражі

28.

Інше нерухоме майно

Україна, Львівська обл., с.Рихтичі, вул..Будівельна

3946 м.кв.

Власність

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

29.

Земельні ділянки

30.

Житлові будинки

31.

Квартири

М.Дрогобич, вул..Грушевського, 38—

58,6 м.кв.

32.

Садовий (дачний) будинок

33.

Гаражі

34.

Інше нерухоме майно

Україна, м.Дрогобич

96,1 м.кв.

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік                    транспортних засобів

Марка/модель                                                 (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

35.

Автомобілі легкові

ToyotaHichbander3456 см.куб., легковий

2011

 –

ТАТА, 5675 см.куб., грузовий

2008

Мерседес-Бенс, 2148 см.куб

2008

36.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

37.

Водні засоби

38.

Повітряні судна

39.

Інші засоби

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

Перелік транспортних засобів

Марка/модель                                                                                          (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

40.

Автомобілі легкові

MazdaCX-5, 2000 СМ.КУБ

2013

41.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

42.

Водні засоби

43.

Повітряні судна

44.

Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

45.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

46.

вкладених у звітному році

47.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

48.

придбаних у звітному році

49.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:

Фт «Ромалін»

3 200 000

ТзОВ «Тандем»

72 447

50.

внесених у звітному році

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

51.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

52.

Номінальна вартість цінних паперів

53.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

54.

Добровільне страхування

55.

Недержавне пенсійне забезпечення

56.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

57.

Погашення основної суми позики (кредиту)

7 412 100

58.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

60.

Добровільне страхування

61.

Недержавне пенсійне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

63.

Погашення основної суми позики (кредиту)

64.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *