«Звершились мрії, які кождий Українець віддавна леліяв в глубині своєї душі. Галицькі землі злядилися нерозривно злучилися з землями наддніпрянськими в одну велику соборну Україну. В огни і крови куєсь доля Великої